Pastoral Greetings for Christmas 2014

Пастирське Привітання на Різдво 2014 р. Б.

KenNowakowskiPastoral Greetings for Christmas 2014

Christ is Born! Glorify Him!

Dear Sisters and Brothers,

When I was a little boy living on a prairie farm, on Christmas Eve before our family would sit down to a special meal of twelve meatless dishes, my two brothers and I would go to the barn with our dad and offer our livestock a little bit of our Christmas Eve meal. We would then walk back to our house, knowing that mom would be waiting for us and that the house would be filled with the pleasant smell of wonderful foods. My younger brother would be told to go to the window and scrape some of the frost off a pane of glass to watch for the first star to shine in the sky. Only then would we begin our special meal. Afterwards, depending on the weather and the roads, we might make our way to our parish to participate in the Christmas Eve services, or we might go to church the next day. How do you remember your childhood Christmases?

I do not remember if it was a stressful time for my parents or for other grown-ups. Yet, today as an adult, I realize that Christmas time can often be a difficult time for many people. It is often hard for us to keep in mind the priority of the celebration, which is, of course, the Nativity of our Savior. Each year, once we are done with celebrating Thanksgiving and have dealt with eager children expecting candy at our door, we are bombarded with the commercial side of the “holiday” celebrations. We can get so drawn into the “business” side of Christmas that we forget the “reason for the season.” Advent/Philip’s Fast is coming to a close. We’ve purchased gifts, sent out Christmas cards, made plans for the Christmas feast. But now it is time to prepare ourselves spiritually for the Birth of the Christ-child, and remember those who will find themselves alone this Christmas, those seeking a place at a shelter, a single parent with financial problems, etc.

Think about it. Jesus, the incarnate Word of God, came into the world in the most humble of ways, born to a poor couple in a lowly place where livestock were sheltered. He was greeted by shepherds, men who lived a lonely life on the fringes of society. This tender Babe who took on human frailty and was in need of mercy, is the all merciful God who invites us to find ways of being merciful to others: to our spouses, children, grandchildren, relatives, neighbours and, yes, especially strangers!

Wherever we live, let us make a special effort to be a sign of the Lord’s presence, goodness and mercy. Let us all be like the angel who called out to the shepherds: “Fear not, for behold, I bring you good news of great joy that will be for all the people. For unto you is born this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord.” (Luke 2:10-11) Let us be like the star, which guides others to Bethlehem to meet the Lord.

May our Lord Jesus Christ born in the city of David and laid in a manger by His most pure Mother, the Blessed and Ever-virgin Mary, bless you and your family as you celebrate and share with others the Good News of His Nativity!

Sincerely yours in our New-born Lord,
+Ken
Bishop of New Westminster
for Ukrainian Catholics in British Columbia and Yukon

KenNowakowskiПастирське Привітання на Різдво 2014 р. Б.

Христос Рождається! Славімо Його!

Дорогі Браття і Сестри,

Коли я виростав на фермі у преріях, перед тим, як на Святвечір із сім’єю сісти до Святої Вечері, я і мої два брати мали звичай іти з батьком до стайні та роздавати худобі трохи їжі з нашого святкового столу. Потім ми всі поверталися до будинку, знаючи, що мама вже чекає на нас і що дім переповнений приємним запахом дивовижних страв. Наймолодшому братові казали йти до вікна, і через відшкрябане від морозу скло виглядати за першою зіркою у вечірньому небі. Лише тоді ми могли починати нашу особливу вечерю. Згодом, залежно від погоди і стану доріг, ми могли або ще того вечора їхати до нашої парафії на Різдвяні Богослужіння, або вже наступного дня. А які у вас спогади про Різдво з дитинства?

Я не пригадую, чи цей час був повязаний з нервовим переживанням для моїх батьків або інших дорослих. Однак сьогодні, як доросла людина, я розумію, наскільки тривожним може бути цей Різдвяний час для багатьох людей. Часто нам може бути важко пам’ятати про пріоритет самого свята, яким є Різдво нашого Спасителя. Кожного року, після того, як ми відзначаємо День Подяки і виконуємо сподівання нетерплячих дітей, які очікують цукерок під нашими дверима, на нас вкотре звалюється комерційна сторона «свят сезону». Ми можемо настільки втягнутися в «бізнесову» сторону Різдва, що забуваємо про справжню причину для того свята. Передріздвяний піст\Пилипівка добігає до кінця. Ми придбали подарунки, відправили Різдвяні відкритки, і спланували всі деталі Різдвяного свята. Однак саме зараз є час для того, щоб духовно приготуватися до народження Дитяти Христа, і згадати про тих, хто може бути самотнім на це Різдво, тих, що шукатимуть захисту в притулках, одиноких батьків з фінансовими труднощами, тощо.

Задумаймося над цим. Ісус, Воплочене Слово Боже, прийшов у цей світ в найсмиренніший спосіб, народився у бідній родині в місці, де тримали худобу. Першими його привітали пастухи, люди, що жили одиноким життям на окраїні суспільства. Це делікатне Дитя, котре взяло на себе людську вразливість і потребувало милосердя, є всемилостивий Бог, що запрошує нас проявити милосердя до інших: наших подругів, дітей, внуків, родичів, сусідів, і так, особливо незнайомців!

Де б ми не жили, намагаймося бути знаком Божої присутності, добра і милосердя. Будьмо на зразок ангела, який закликав до пастухів: «Не бійтеся, я звіщаю вам велику радість, котра буде всім людям. Бо нині народився вам у місті Давидовому Спаситель, Котрий є Христос Господь» (Лк. 2: 10-11) Будьмо схожі на зорю, яка приводить інших до Вифлеєму, щоб зустріти Господа.

Нехай Господь наш Ісус Христос, що народився в місті Давидовому і був покладений у ясла своє Пречистою Матірю, Приснодівою Марією, благословить вас і ваші родини, як ви будете святкувати і проголошувати Добру Новину про Його Різдво!

Щиро ваш у Новонародженому Господі,

+Кен
Єпископ Нью-Вестмінстерський
для українців католиців Британської Колумбії і Юкону